JUDr. Jana Veselá

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dolný Kubín, evidujeme 1 749 pojednávaní a 1 886 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1459 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 189
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 137

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 180,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 49 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 21 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 145,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1053 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 141
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 103

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 202 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 142 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 30 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 21,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených odvolaní – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 238 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 146 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 32 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 19,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.3 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica 13.5. – Spotrebiteľské úvery (Omšenie ) – 1 deň 17.10. – Omšenie (Spoločné rokovanie občiansko–právneho kolégia)
 • 2012 – Vzdelávanie 6 dní 16.1. 2012 – Spotrebiteľské zmluvy – Omšenie 1.3. – 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 18.6.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – Omšenie 23. 10.2012– pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie 17.12.2012 – Exekučné právo – Omšenie
 • 2011 – školenia 6 dní 11.4. 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 12.5.2011 – pracovné stretnutie s ministerkou – ako podpredsedníčka OS DK 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia ; 2012 – Vzdelávanie 6 dní 16.1. 2012 – Spotrebiteľské zmluvy – Omšenie 1.3. – 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 18.6.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – Omšenie 23. 10.2012– pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie 17.12.2012 – Exekučné právo – Omšenie ; 2013 – 14.3 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica 13.5. – Spotrebiteľské úvery (Omšenie ) – 1 deň 17.10. – Omšenie (Spoločné rokovanie občiansko–právneho kolégia)
 • 2011 – školenia 6 dní 11.4. 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 12.5.2011 – pracovné stretnutie s ministerkou – ako podpredsedníčka OS DK 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.302,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 996,- € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1060.49 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.