Okresný súd Dolný Kubín Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 11 268 pojednávaní a 16 021 rozhodnutí.

Celkovo 13. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 84 594€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,1 mesiaca

Celkovo 22. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,6 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36
026 25 Dolný Kubín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:00 - 14:00
utorok: 8:00 - 11:00
streda: 8:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 11:00, 12:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Plutinský a podpredseda je JUDr. Renáta Kňazúrová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bebej

sudca

1 640

2 429

Mgr. Iveta Bebejová

sudkyňa

1 556

2 183

JUDr. Miroslava Bobíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Kňazúrová

podpredseda

2 427

1 825

Mgr. Andrea Novotná

sudca

420

526

JUDr. Rastislav Plutinský

predseda

1 433

2 414

JUDr. Marián Sališ

sudca

0

0

JUDr. Jana Veselá

sudca

1 749

1 885

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bebej

sudca

1 640

2 429

Mgr. Iveta Bebejová

sudkyňa

1 556

2 183

Mgr. Martin Bekeš

pravdepodobne VSÚ

0

204

JUDr. Miroslava Bobíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Fábryová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Tajomníčka Elena Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Anna Katrenčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Renáta Kňazúrová

podpredseda

2 427

1 825

JUDr. Zuzana Krajčovicová

neznáma pracovníčka

0

482

Mgr. Andrea Novotná

sudca

420

526

JUDr. Rastislav Plutinský

predseda

1 433

2 414

Mgr. Lucia Rosová

pravdepodobne VSÚ

0

325

JUDr. Marián Sališ

sudca

0

0

Mgr. Eliška Šnajderová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

715

811

JUDr. Rastislav Stieranka

sudca

1 272

885

JUDr. Jana Veselá

sudca

1 749

1 885

JUDr. Alena Zbojová

pravdepodobne VSÚ

0

463

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o VT -… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba P-156 TZ a i. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba-P348/1d Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba-P207/1,3b Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o VT Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - P277/a/1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba-P219/1,P212/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .