JUDr. Jana Veselá

 1. Active judge at the court Okresný súd Dolný Kubín, we register 1,766 hearings and 1,914 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1459 days in the period and was assigned on average 13 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 189
 • Number of Affirmed Decisions – 137

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 180.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 49 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 21 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 42.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 145.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1053 days in the period and was assigned on average 14 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 141
 • Number of Affirmed Decisions – 103

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 202 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 142 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 30 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 21.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 2.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 642 days and on average was assigned 100 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 73
 • Number of confirmed judgements – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 238 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 146 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 32 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 19,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.3 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica 13.5. – Spotrebiteľské úvery (Omšenie ) – 1 deň 17.10. – Omšenie (Spoločné rokovanie občiansko–právneho kolégia)
 • 2012 – Vzdelávanie 6 dní 16.1. 2012 – Spotrebiteľské zmluvy – Omšenie 1.3. – 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 18.6.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – Omšenie 23. 10.2012– pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie 17.12.2012 – Exekučné právo – Omšenie
 • 2011 – školenia 6 dní 11.4. 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 12.5.2011 – pracovné stretnutie s ministerkou – ako podpredsedníčka OS DK 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia ; 2012 – Vzdelávanie 6 dní 16.1. 2012 – Spotrebiteľské zmluvy – Omšenie 1.3. – 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 18.6.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – Omšenie 23. 10.2012– pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie 17.12.2012 – Exekučné právo – Omšenie ; 2013 – 14.3 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica 13.5. – Spotrebiteľské úvery (Omšenie ) – 1 deň 17.10. – Omšenie (Spoločné rokovanie občiansko–právneho kolégia)
 • 2011 – školenia 6 dní 11.4. 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 12.5.2011 – pracovné stretnutie s ministerkou – ako podpredsedníčka OS DK 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 107,06 Eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 211,71 EUR s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 237,08 € s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 6. Predbežné prejednanie sporu, o náhradu nemajetkovej ujmy Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 205,99 EUR s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 650 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 450 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7015,89 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vypratanie bytu Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 296,32 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.302,- eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 996,- € s prísl.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie práva… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.