JUDr. Richard Bureš

 1. Active judge at the court Okresný súd Poprad, we register 1,491 hearings and 746 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Kežmarok, we register 1,203 hearings and 470 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1117 days in the period and was assigned on average 62 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 5.5 from 40 possible points and ranked on 646 – 647. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 1 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 32
 • Number of Affirmed Decisions – 19

An appeal against the judge's judgements is filed in 2.9% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 737.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 194 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 143 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 73.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 38.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 688 days in the period and was assigned on average 51 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 9 from 40 possible points and ranked on 716 – 721. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 7.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 47.6% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 21
 • Number of Affirmed Decisions – 10

An appeal against the judge's judgements is filed in 2.6% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 271 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 81 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 45 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 55.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 59.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 470 days and on average was assigned 88 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 19
 • Number of confirmed judgements – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad neznížený.
 • 2013 – 1/ Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality (dňa 16.10. – 17.10.2013); 2/ Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb v kontexte obchodného a správneho práva (dňa 14.11. – 15.11.2014)
 • 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity
 • 2012 – Nápad nie je znížený; 2013 – Nápad neznížený.
 • 2012 – Nápad nie je znížený
 • 2011 – Kultivácia osobnosti so všeobecnej rovine Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. v kontexte zákona č. 357/2004 Z.z. Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby); 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity; 2013 – 1/ Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality (dňa 16.10. – 17.10.2013); 2/ Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb v kontexte obchodného a správneho práva (dňa 14.11. – 15.11.2014)
 • 2011 – Kultivácia osobnosti so všeobecnej rovine Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. v kontexte zákona č. 357/2004 Z.z. Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby)

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia, Prvostupňové nenapadnuté opravnými…
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.253,49 eur s… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – Q. V.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – T. R.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – W. J.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – H. B.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nebezpečného… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – O. A.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – F. E.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 53.510,44 eur s… Hearing will be held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací prečin §… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – Z. E.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosti… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže podľa §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – R. H.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nebezpečného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – E. B.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – N. L.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na povolenie… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – P. N.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, nejasné podanie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – G. W.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – Q. N.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – K. R.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – K. W.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – V. L.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – G. T.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.