JUDr. Richard Bureš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 1 494 pojednávaní a 754 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 1 203 pojednávaní a 470 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1117 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 62 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 5.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 646 – 647. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 1 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 32
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 19

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 737,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 194 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 143 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 73,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 38,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 688 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 51 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 716 – 721. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 47,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 10

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 271 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 81 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 45 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 59,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 470 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 88 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 19
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad neznížený.
 • 2013 – 1/ Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality (dňa 16.10. – 17.10.2013); 2/ Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb v kontexte obchodného a správneho práva (dňa 14.11. – 15.11.2014)
 • 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity
 • 2012 – Nápad nie je znížený; 2013 – Nápad neznížený.
 • 2012 – Nápad nie je znížený
 • 2011 – Kultivácia osobnosti so všeobecnej rovine Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. v kontexte zákona č. 357/2004 Z.z. Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby); 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity; 2013 – 1/ Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality (dňa 16.10. – 17.10.2013); 2/ Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb v kontexte obchodného a správneho práva (dňa 14.11. – 15.11.2014)
 • 2011 – Kultivácia osobnosti so všeobecnej rovine Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. v kontexte zákona č. 357/2004 Z.z. Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby)

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin: podvod podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – W. R.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.253,49 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – Q. V.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – T. R.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – F. Q.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – W. J.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – H. B.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – O. A.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – F. E.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin úverového… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – K. P.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – I. E.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – R. H.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – E. B.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – N. L.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na povolenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – P. N.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, nejasné podanie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – G. W.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – Q. N.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – K. R.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – K. W.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.