JUDr. Peter Zachar

 1. Active chairman at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 875 hearings and 964 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1579 days in the period and was assigned on average 68 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 49 – 61. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 89
 • Number of Affirmed Decisions – 68

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 73 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 55 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 6 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 10.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 101.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1116 days in the period and was assigned on average 43 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 30.5 from 40 possible points and ranked on 48 – 53. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.5% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 51
 • Number of Affirmed Decisions – 38

An appeal against the judge's judgements is filed in 5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 72 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 62 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 8 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 12.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 673 days and on average was assigned 41 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 17
 • Number of confirmed judgements – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 70 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 17 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 9 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241 – 252. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2013 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 2012 – seminár Európsky zatýkací rozkaz – 2 dni, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni
 • 2012 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2011 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V agende zapisovanej do súdneho registra Er bola za pridelenú považovaná vec, v ktorej súd zastavil exekúciu, resp. ktorá bola sudcovi na tento účel predložená.; 2012 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ; 2013 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 2011 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V agende zapisovanej do súdneho registra Er bola za pridelenú považovaná vec, v ktorej súd zastavil exekúciu, resp. ktorá bola sudcovi na tento účel predložená.
 • 2011 – 2 dni – seminár v Omšení, 1 deň – seminár v Banskej Bystrici, 1 deň – seminár v Omšení; 2012 – seminár Európsky zatýkací rozkaz – 2 dni, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2011 – 2 dni – seminár v Omšení, 1 deň – seminár v Banskej Bystrici, 1 deň – seminár v Omšení

Published judgements

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na ustanovenie obhajcu Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 149 odsek 1… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 odsek 1 Tr.… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 201 odsek 1 Tr.… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 odsek 1… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 348 ods. 1 písm.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.