JUDr. Erika Zajacová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 535 pojednávaní a 1 786 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku + NO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.051,42 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 1.840,24 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 1.744,45 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 693,22 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 24.667,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie hlasovania zo schôdze… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 3.660,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.828,08 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz o 3.255,55 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť úverovej zmluvy +… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 336,82 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.