JUDr. Erika Zajacová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 508 pojednávaní a 1 815 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 576,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 653,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.222,74 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné od plnoletých detí Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 840,09 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 816,45 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.