JUDr. Iveta Záleská

 1. Active chairman at the court Krajský súd Trenčín, we register 241 hearings and 88 judgements.
  Note: .

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 485 days and on average was assigned 176 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 83
 • Number of confirmed judgements – 68

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 943 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 297 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 139 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 9 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 15.04.2013 Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predspisy EÚ.
 • 2012 – 23.–24.2.2012 Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 12.–13.04.2012 Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – 28. marca 2011 – prednášková činnosť 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 13.–14. júna 2011 – Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z pohľadu judikatúry ESĽP, ÚS ČR a ÚS SR 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne; 2012 – 23.–24.2.2012 Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 12.–13.04.2012 Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ ; 2013 – 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 15.04.2013 Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predspisy EÚ.
 • 2011 – 28. marca 2011 – prednášková činnosť 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 13.–14. júna 2011 – Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z pohľadu judikatúry ESĽP, ÚS ČR a ÚS SR 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne

Published judgements

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zmluva o úvere
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie účasti spoločníka v… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 120.828,93 € s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti odstúpenia Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti uznesenia… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie právn.dôvodu a výšky… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8.457,58 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 33.193,55 € s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7.835,89 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, príslušenstvo Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.112,70 eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.