JUDr. Iveta Záleská

 1. Aktívna predseda na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 164 pojednávaní a 43 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 485 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 176 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 83
 • Počet potvrdených odvolaní – 68

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 943 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 297 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 139 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 9 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 15.04.2013 Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predspisy EÚ.
 • 2012 – 23.–24.2.2012 Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 12.–13.04.2012 Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – 28. marca 2011 – prednášková činnosť 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 13.–14. júna 2011 – Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z pohľadu judikatúry ESĽP, ÚS ČR a ÚS SR 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne; 2012 – 23.–24.2.2012 Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 12.–13.04.2012 Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ ; 2013 – 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 15.04.2013 Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predspisy EÚ.
 • 2011 – 28. marca 2011 – prednášková činnosť 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 13.–14. júna 2011 – Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z pohľadu judikatúry ESĽP, ÚS ČR a ÚS SR 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 3.762,22 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 062,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 25.839,84 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 2.202,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 101.515,20 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že právo na náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dražby +… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.