JUDr. Nora Zátopková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Martin, evidujeme 2 831 pojednávaní a 2 720 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1452 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 394
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 277

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 284,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 55 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 143% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1048 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 334
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 238

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 17,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 209 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 346 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 88 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 25,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 629 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 147 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 180
 • Počet potvrdených odvolaní – 123

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 20,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 186 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 165 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 136 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 19. – 21.11.2013 príslušnosť súdu v sporoch
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 29.–30.11.2012 – Ochrana osobnosti, tlač. zákon a judikatúra ESĽP
 • 2011 – 8 školení; 2012 – 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 29.–30.11.2012 – Ochrana osobnosti, tlač. zákon a judikatúra ESĽP; 2013 – 19. – 21.11.2013 príslušnosť súdu v sporoch
 • 2011 – 8 školení

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 46 530,89 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 48 000,17 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 610,97 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO - zastavenie zrážok zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.