Mgr. Vladimír Zimányi

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 4 010 pojednávaní a 2 446 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 15
 • Prieťahy pred pridelením veci – 6

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1222 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 566 – 574. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 162
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 90

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 563,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 511 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 391 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 76,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 248,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 11
 • Prieťahy pred pridelením veci – 4

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 862 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 85 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 716 – 721. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 119
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 62

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 698 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 952 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 694 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 72,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 549 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 339 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 69
 • Počet potvrdených odvolaní – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1227 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 807 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 649 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 75,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 62,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 5,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 738 – 739. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 0,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.1.2013 – inštitút Omšenie – "Kontradiktórnosť hlavného pojednávania" – 1 deň 24. – 25.1.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Majektové, vecné a pozemkové práva" – 2 dni 4.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Zmenkové a šekové právo" – 1 deň 27. – 28.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 21. – 22.3.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Kúpna zmluva o dielo v obch.záv.vzťahoch" – 2 dni 11.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22.– 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 24.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Ochrana spotrebiteľa" – 1 deň 13. – 14.5.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery" – 2 dni 20. – 21.6.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 19. – 21.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom" 3 dni 28. – 29.11.2013 – JUstičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2012 – 19.–20.1.2012 " Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie, väzba" – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.4.2012 "Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve" – Justičná akadémia Omšenie 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 18.–19.6.2012 "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" – Inštitút MS SR Omšenie 17.–18.9.2012 "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť" – Justičná akadémia Omšenie 29.–30.10.2012 "Nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ, predbežné opatrenia v práve dušvného vlastníctva" – Justičná akadémia Omšenie 8.–9.11.2012 "I. kontrola ústavnosti právnych noriem, – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.11.2012 II. Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – Justičná akadémia Omšenie 15.–16.11.2012 "Európske medzinárodné právo súkromné" – Justičná akadémia Omšenie
 • 2011 – Zákon 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – §51 ods. 4 písm. c/
 • 2011 – Zákon 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – §51 ods. 4 písm. c/
 • 2011 – 10.–11.11.2011 – "Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" ; 2012 – 19.–20.1.2012 " Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie, väzba" – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.4.2012 "Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve" – Justičná akadémia Omšenie 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 18.–19.6.2012 "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" – Inštitút MS SR Omšenie 17.–18.9.2012 "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť" – Justičná akadémia Omšenie 29.–30.10.2012 "Nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ, predbežné opatrenia v práve dušvného vlastníctva" – Justičná akadémia Omšenie 8.–9.11.2012 "I. kontrola ústavnosti právnych noriem, – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.11.2012 II. Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – Justičná akadémia Omšenie 15.–16.11.2012 "Európske medzinárodné právo súkromné" – Justičná akadémia Omšenie ; 2013 – 21.1.2013 – inštitút Omšenie – "Kontradiktórnosť hlavného pojednávania" – 1 deň 24. – 25.1.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Majektové, vecné a pozemkové práva" – 2 dni 4.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Zmenkové a šekové právo" – 1 deň 27. – 28.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 21. – 22.3.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Kúpna zmluva o dielo v obch.záv.vzťahoch" – 2 dni 11.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22.– 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 24.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Ochrana spotrebiteľa" – 1 deň 13. – 14.5.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery" – 2 dni 20. – 21.6.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 19. – 21.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom" 3 dni 28. – 29.11.2013 – JUstičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2011 – 10.–11.11.2011 – "Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6 021,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.974,30 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 038,12 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 480,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.900,24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.343,72 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13.786,21 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.755,86 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6 021,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.974,30 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.984,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 038,12 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 480,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.900,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.343,72 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13.786,21 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.