Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 188 pojednávaní a 40 642 rozhodnutí.

Celkovo 10. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 134 900€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 22,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 28,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 23,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,6 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Vrbjar a podpredsedníčka je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 163

637

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 068

463

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 110

869

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 508

1 858

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 384

1 733

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

624

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

88

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

522

423

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 382

1 796

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

283

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 016

1 784

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

38

26

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 386

2 089

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 394

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

456

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 108

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

403

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

988

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

146

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 163

637

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 068

463

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 110

869

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 508

1 858

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

80

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

84

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

618

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 384

1 733

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

624

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 494

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

989

585

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

88

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 443

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

125

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 386

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

522

423

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 382

1 796

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

72

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

283

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 019

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

395

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

152

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 016

1 784

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 793

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

38

26

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

804

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

579

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 386

2 089

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 44.253,98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.381,61 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie spotreb.úveru za… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.336,50 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.035,53 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .