Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 358 pojednávaní a 33 509 rozhodnutí.

Celkovo 10. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 134 900€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 22,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 28,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 23,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,6 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredsedníčka súdu je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

785

296

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

573

224

Mgr. Pavel Ištók

sudca

822

460

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 234

1 643

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 138

1 196

Mgr. Pavol Macháč

sudca

965

429

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

5

10

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

197

122

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 080

1 585

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

310

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

2 502

1 530

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

2 969

1 709

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 394

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

416

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 072

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

466

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

986

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

146

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

785

296

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

573

224

Mgr. Pavel Ištók

sudca

822

460

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 234

1 643

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

81

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

88

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

615

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 138

1 196

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

620

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 376

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

965

429

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

5

10

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 420

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

134

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 383

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

197

122

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 080

1 585

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

71

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

310

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 014

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

387

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

152

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

2 502

1 530

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 370

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

795

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

573

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

2 969

1 709

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie vyhlásenia vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného - maloletý Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti + PO Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.512,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO - určenie neplatnosti KZ -… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .