Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 31 014 pojednávaní a 38 191 rozhodnutí.

Celkovo 10. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 134 900€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 22,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 28,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 23,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,6 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Vrbjar a podpredsedníčka je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

955

483

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

823

330

Mgr. Pavel Ištók

sudca

962

741

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 360

1 752

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 263

1 414

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

63

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

375

295

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 218

1 685

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

284

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

2 694

1 676

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

3

6

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 150

1 891

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 394

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

404

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 075

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

404

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

986

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

146

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

955

483

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

823

330

Mgr. Pavel Ištók

sudca

962

741

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 360

1 752

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

80

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

84

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

616

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 263

1 414

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

623

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 443

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

989

557

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

63

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 440

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

125

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 386

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

375

295

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 218

1 685

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

71

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

284

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 016

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

391

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

152

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

2 694

1 676

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 605

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

3

6

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

797

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

577

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 150

1 891

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.518,29 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy +… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 225,88 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.153,67 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.727,16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .