Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 962 pojednávaní a 42 419 rozhodnutí.

Celkovo 10. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 134 900€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 22,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 28,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 23,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,6 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Vrbjar a podpredsedníčka je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 247

865

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 173

562

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 199

1 003

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

1 986

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 435

1 935

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

137

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

450

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 425

1 982

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

286

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 176

1 959

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

63

57

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 513

2 222

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 443

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

641

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 235

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

408

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

1 052

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 247

865

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 173

562

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 199

1 003

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

1 986

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

30

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

83

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

85

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

629

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 435

1 935

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 579

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

989

604

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

137

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 488

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 442

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

450

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 425

1 982

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

75

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

286

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 049

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

420

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

158

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 176

1 959

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 918

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

63

57

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

838

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

605

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 513

2 222

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Pracovné právo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie úveru za bezúročný a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti zmlúv a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 83.000,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody, bolestného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .