JUDr. Ferdinand Zimmermann

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 053 pojednávaní a 2 482 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 155,89 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodc. rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť spotrebiteľskej úverovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 967,57 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 249,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 892,46 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy o úvere a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 24.353,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 227,92 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 599,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.