JUDr. Ferdinand Zimmermann

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 957 pojednávaní a 2 357 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6 286,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 18.505,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, sumu 1 517,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 274,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu pomernej časti škody Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu pomernej časti škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.