JUDr. Michal Calko

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 683 pojednávaní a 2 698 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 443 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 240 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených odvolaní – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie PS k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba s návrhom na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.515,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vec: Žaloba o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zriadenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 63 419,79 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11 000,00 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, výživné pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 51,-- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, výživné pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, výživné pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, výživné pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 397,75 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9 621,47 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.