JUDr. Peter Csank

 1. Active judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 1,991 hearings and 2,568 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Revúca, we register 807 hearings and 1,117 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is above average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from civil agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from civil agenda.

Component – Quality

We register 87.23% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 423 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 102.65% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 76 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 232 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 214.396. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 51 unresolved cases at the end of 2021. From those 7.84% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1522 days in the period and was assigned on average 78 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 33 from 40 possible points and ranked on 7 – 12. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 88.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 394
 • Number of Affirmed Decisions – 349

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 55.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 46 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 14 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 30.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 116.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1054 days in the period and was assigned on average 65 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 35 from 40 possible points and ranked on 3 – 5. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 354
 • Number of Affirmed Decisions – 321

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 144 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 382 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 3 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 102% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 634 days and on average was assigned 208 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 52
 • Number of confirmed judgements – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 202 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 393 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 84,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 233,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovných stretnutiach sudcov
 • 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – 11. 5. 2011 – 1. stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci v Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení; 2012 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach; 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovných stretnutiach sudcov
 • 2011 – 11. 5. 2011 – 1. stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci v Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení

Published judgements

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1008,61 Eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1 656,62 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 990,32 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1270,72 Eur s… Hearing will be held on

 7. Predbežné prejednanie sporu, vydanie veci Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 871,72 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia +… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 70,88 Eur s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 770,84 € s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 89,9 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 741,05 EUR s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1721,33 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie + uloženie… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 89,9 Eur s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 173,32 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.