JUDr. Peter Csank

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 1,747 hearings and 2,335 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Revúca, we register 807 hearings and 1,117 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1522 days in the period and was assigned on average 78 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 33 from 40 possible points and ranked on 7 – 12. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 88.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 394
 • Number of Affirmed Decisions – 349

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 55.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 46 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 14 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 30.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 116.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1054 days in the period and was assigned on average 65 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 35 from 40 possible points and ranked on 3 – 5. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 354
 • Number of Affirmed Decisions – 321

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 144 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 382 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 3 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 102% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 634 days and on average was assigned 208 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 52
 • Number of confirmed judgements – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 202 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 393 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 84,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 233,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovných stretnutiach sudcov
 • 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – 11. 5. 2011 – 1. stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci v Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení; 2012 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach; 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovných stretnutiach sudcov
 • 2011 – 11. 5. 2011 – 1. stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci v Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení

Published judgements

 1. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyslovenie osvojiteľnosti Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie + návrh na… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, uložeie výchovného opatrenia Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie uzavrieť manželstvo Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na mal.… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 4653,96 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie + podnet… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 881,70 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.