JUDr. Peter Csank

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 2 159 pojednávaní a 3 969 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 807 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 87.23% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 423 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 102.65%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 76 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 232 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 214.396. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 51 nevybavených vecí. Z nich 7.84% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1522 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 33 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 7 – 12. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 88,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 394
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 349

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 55,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 46 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 14 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 30,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1054 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 35 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 3 – 5. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 354
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 321

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 144 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 382 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 3 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 0,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 208 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 52
 • Počet potvrdených odvolaní – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 202 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 393 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 84,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 233,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovných stretnutiach sudcov
 • 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – 11. 5. 2011 – 1. stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci v Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení; 2012 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach; 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovných stretnutiach sudcov
 • 2011 – 11. 5. 2011 – 1. stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci v Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 165,45 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 407,92 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1 952,22… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1.117,10 €… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 132,33 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 720,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 110,06 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2 731,96… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1082,58 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1005,13 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 569,91 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 11.200,00 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 708,88 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 17442,65 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 89,9 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1242,54 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 8 000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.