JUDr. Eva Cvengová

 1. Active judge at the court Okresný súd Brezno, we register 1,077 hearings and 1,561 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 1,473 hearings and 794 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1786 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 244 – 268. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 50
 • Number of Affirmed Decisions – 38

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 206.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 139 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 31 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 22.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 69.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1108 days in the period and was assigned on average 10 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 16 from 40 possible points and ranked on 591 – 600. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 8.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 35
 • Number of Affirmed Decisions – 24

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 413 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 128 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 26 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 20.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 47.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 674 days and on average was assigned 105 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 17
 • Number of confirmed judgements – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 445 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 35 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 20,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 44,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Zníženie nápadu u sudkyne z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu od 01.07.2012 – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – Rozhodnutie MS SR č.16136/2012/23, zo dňa 27.06.2012.
 • 2013 – 22.04.2013–23.04.2013 – seminár (2 dni) "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 28.11.2013–29.11.2013 – seminár (2 dni) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"
 • 2012 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu. – funkcia predsedu Okresného súdu Brezno – do 31.03.2012; – poverená plnením úloh predsedu súdu – od 01.04.2012; – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – od 01.07.2012 (rozhodnutie MS SR č. 16136/2012/41/23, zo dňa 27.06.2012)
 • 2012 – 17.09.2012–18.09.2012 – seminár (2 dni) "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"
 • 2011 – Účasť na 4 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – 17.09.2012–18.09.2012 – seminár (2 dni) "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"; 2013 – 22.04.2013–23.04.2013 – seminár (2 dni) "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 28.11.2013–29.11.2013 – seminár (2 dni) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"
 • 2011 – Účasť na 4 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.
 • 2011 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu.; 2012 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu. – funkcia predsedu Okresného súdu Brezno – do 31.03.2012; – poverená plnením úloh predsedu súdu – od 01.04.2012; – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – od 01.07.2012 (rozhodnutie MS SR č. 16136/2012/41/23, zo dňa 27.06.2012); 2013 – Zníženie nápadu u sudkyne z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu od 01.07.2012 – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – Rozhodnutie MS SR č.16136/2012/23, zo dňa 27.06.2012.
 • 2011 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a UPP Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností + NO Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena výchovného prostredia Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyslovenie súhlasu s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva + ÚPP Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 675,41 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 19 800 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie maloletého dieťaťa Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie maloletého dieťaťa Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie práva… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.