JUDr. Eva Cvengová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 1 364 pojednávaní a 2 033 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 2 299 pojednávaní a 1 232 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1786 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 38

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 206,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 31 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 22,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 69,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1108 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 10 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 591 – 600. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 35
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 24

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 413 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 26 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 20,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 47,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 674 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 445 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 35 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 20,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 44,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zníženie nápadu u sudkyne z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu od 01.07.2012 – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – Rozhodnutie MS SR č.16136/2012/23, zo dňa 27.06.2012.
 • 2013 – 22.04.2013–23.04.2013 – seminár (2 dni) "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 28.11.2013–29.11.2013 – seminár (2 dni) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"
 • 2012 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu. – funkcia predsedu Okresného súdu Brezno – do 31.03.2012; – poverená plnením úloh predsedu súdu – od 01.04.2012; – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – od 01.07.2012 (rozhodnutie MS SR č. 16136/2012/41/23, zo dňa 27.06.2012)
 • 2012 – 17.09.2012–18.09.2012 – seminár (2 dni) "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"
 • 2011 – Účasť na 4 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – 17.09.2012–18.09.2012 – seminár (2 dni) "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"; 2013 – 22.04.2013–23.04.2013 – seminár (2 dni) "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 28.11.2013–29.11.2013 – seminár (2 dni) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"
 • 2011 – Účasť na 4 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.
 • 2011 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu.; 2012 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu. – funkcia predsedu Okresného súdu Brezno – do 31.03.2012; – poverená plnením úloh predsedu súdu – od 01.04.2012; – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – od 01.07.2012 (rozhodnutie MS SR č. 16136/2012/41/23, zo dňa 27.06.2012); 2013 – Zníženie nápadu u sudkyne z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu od 01.07.2012 – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – Rozhodnutie MS SR č.16136/2012/23, zo dňa 27.06.2012.
 • 2011 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, či tu právo je… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 1 947,02 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2 982,95 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žiadosť o uvoľnenie finančných… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 416 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.