Mgr. Slavomír Podhorský

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 107 pojednávaní a 104 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 14 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.243,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 770,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 160,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 25,36 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 106 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 162,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 307,67 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.559,46 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1496.98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 72,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 298,08 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 49,58 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 93,31 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 859.88 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1663,77 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 770,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.909,82 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.