Mgr. Eva Dobríková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 292 pojednávaní a 69 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 983 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyslovenie prípustnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva úprava Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o ustanovenie majetkového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, osvojenie maloletého dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, uvoľnenie finančných… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena umiestnenia mal. dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva- úprava Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.