Mgr. Stanislava Salajová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 172 pojednávaní a 1 349 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3097,50,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12. 654,97 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie sumy 2 143,22 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 875,12 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 9597,20,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 129,62 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 1060,80 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 780 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 926 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1844,60,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 22.561,06 CZK s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 66 312,31,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 3097,50,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.