JUDr. Diana Bičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 704 pojednávaní a 543 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 244 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.038.746,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť zmlúv Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 225,69 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 129,94 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9020.56 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť úverovej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 141,40 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 32 841,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 368,60 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 531.66 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 360,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vydanie hnuteľnej veci… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 920,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.