JUDr. Diana Bičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 761 pojednávaní a 543 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 244 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.127,62 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8 753,40 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 17 616,34 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4 427,70 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20.521,45 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.333.019,88 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 674,58 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.162,09 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 142,75 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, popretie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 149,41 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 117,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 292,28 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 172,90 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 129,94 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9020.56 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.