JUDr. Diana Bičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 009 pojednávaní a 1 668 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 251 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.038.746,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 427,70 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 852,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.000,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.864,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 154,00 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.333.019,88 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.404,18 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.000,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.333.019,88 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 440,61 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 3960,44… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.909,06 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.