JUDr. Andrea Dudášová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 668 pojednávaní a 1 058 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.838,81 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.302,83 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.244,68 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.224,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.064,44 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.693,01 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.731,42 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 1448,2 € s prísll. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.371,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatení 955,44 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatení 1.660,52 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že dôvody vydedenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 672,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie zmenkovej sumy… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 672,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenkovej sumy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.