JUDr. Andrea Dudášová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 839 pojednávaní a 1 271 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu mena a priezviska mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 433,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 343,75 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.318,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 15.483,60 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.354,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 867,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.