JUDr. Anna Hýseková

 1. Active judge at the court Okresný súd Brezno, we register 1,263 hearings and 2,412 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 7 years.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 487 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 9 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 83% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 53
 • Number of Affirmed Decisions – 44

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 327 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 241 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 59 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 24.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 55.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 45 days and on average was assigned 502 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 2065 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – vymenovaná do funkcie sudkyne dňa 22.10.2013
 • 2013 – vymenovaná do funkcie sudkyne dňa 22.10.2013
 • 2013 – 28.11.2013 – seminár (1 deň) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" + počas roka 2013 (pred vymenovaním do funkcie sudkyne) sa sudkyňa zúčastnila na rôznych seminároch ako vyššia súdna úradníčka
 • 2013 – 28.11.2013 – seminár (1 deň) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" + počas roka 2013 (pred vymenovaním do funkcie sudkyne) sa sudkyňa zúčastnila na rôznych seminároch ako vyššia súdna úradníčka

Published judgements

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 9 507,44 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Hearing was held on

 3. Predbežné prejednanie sporu, vysporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 6 474,70 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na manželku Hearing was held on

 6. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 2 050 Eur s… Hearing was held on

 7. Predbežné prejednanie sporu, vysporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 18 398,95… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.