JUDr. Katarína Batisová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 3 pojednávania a 17 rozhodnutí.
 2. Neaktívna podpredseda na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 809 pojednávaní a 836 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 5 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 336 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 33

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 201 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 199 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 111 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 59,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
  Obžalovaný – ["J", "U"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
  Obžalovaný – E. R.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
  Obžalovaný – D. X.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie do ústavu s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena spôsobu výkonu trestu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, preradenie do ústavu so… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.