JUDr. Ing. Marianna Kertésová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 471 pojednávaní a 255 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Trebišov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 668 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Pestúnska starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6433,06 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 78,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 186,96 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 99,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 307,76 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.