JUDr. Ľuboš Murgaš

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 982 pojednávaní a 674 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 4 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 668 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 27. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 55

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 130,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 54 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 30 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 55,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 129,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 7 395,07 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochranu osobnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie zodpovednosti za… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 194,86 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 1 984,93 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 913,70 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 470,- Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 300,- Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 137,64 eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie zodpovednosti za… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochranu osobnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 4 699,14 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.