JUDr. Ľuboš Murgaš

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 1 289 pojednávaní a 1 067 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 668 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 27. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 55

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 130,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 54 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 30 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 55,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 129,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre uznanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4004,85 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 226,84 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ŽALOBA O URČENIE, ŽE… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie vyhlásenia vôle Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ľuboš Murgaš
  Obžalovaný – R. Z.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 325,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P289/2 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ľuboš Murgaš
  Obžalovaný – V. W.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 187,91 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ľuboš Murgaš
  Obžalovaný – Q. P.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie vyhlásenia vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 325,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 81,98 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3665,78 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.