Mgr. Zuzana Bajlová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 2 255 pojednávaní a 2 475 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1081 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 395
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 288

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 137 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 236 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 52 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 22% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 234 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 161
 • Počet potvrdených odvolaní – 111

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 182 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 237 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 120 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 120,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 13.–14.5.2013 – JA Omšenie – Seminár
 • 2012 – 6.2.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia judikatúra ES 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 30.10.2012– Pezinok – Seminár Efektívne využitie PC
 • 2011 – 21.4.2122– Seminár– Stasrostlivosť o malol.deti 6.6.2011– Seminár – Vysporiadanie BSM 13.–14.6.2011– Seminár – Postavenie sudcu 18.10.2011– Celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov; 2012 – 6.2.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia judikatúra ES 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 30.10.2012– Pezinok – Seminár Efektívne využitie PC; 2013 – 13.–14.5.2013 – JA Omšenie – Seminár
 • 2011 – 21.4.2122– Seminár– Stasrostlivosť o malol.deti 6.6.2011– Seminár – Vysporiadanie BSM 13.–14.6.2011– Seminár – Postavenie sudcu 18.10.2011– Celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody spôsob.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 248.235,40 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh vo veci výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh vo veci výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 299,40 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.