Mgr. Zuzana Bajlová

 1. Active judge at the court Okresný súd Liptovský Mikuláš, we register 2,255 hearings and 2,455 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.
 2. The judge has been nominated to function for almost 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1081 days in the period and was assigned on average 68 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 395
 • Number of Affirmed Decisions – 288

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 137 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 236 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 52 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 22% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 651 days and on average was assigned 234 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 161
 • Number of confirmed judgements – 111

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 182 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 237 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 120 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 120,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 13.–14.5.2013 – JA Omšenie – Seminár
 • 2012 – 6.2.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia judikatúra ES 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 30.10.2012– Pezinok – Seminár Efektívne využitie PC
 • 2011 – 21.4.2122– Seminár– Stasrostlivosť o malol.deti 6.6.2011– Seminár – Vysporiadanie BSM 13.–14.6.2011– Seminár – Postavenie sudcu 18.10.2011– Celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov; 2012 – 6.2.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia judikatúra ES 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 30.10.2012– Pezinok – Seminár Efektívne využitie PC; 2013 – 13.–14.5.2013 – JA Omšenie – Seminár
 • 2011 – 21.4.2122– Seminár– Stasrostlivosť o malol.deti 6.6.2011– Seminár – Vysporiadanie BSM 13.–14.6.2011– Seminár – Postavenie sudcu 18.10.2011– Celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody spôsob.… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie nemajetkovej… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 248.235,40 eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh vo veci výživného… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného pre… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh vo veci výživného… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 299,40 eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie otcovstva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.