Mgr. Milena Fegyesová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 844 pojednávaní a 1 140 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 17 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 702 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650 – 662. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 125
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 95

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 5738 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 393 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 128 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 21,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 500 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 207 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 469 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 284 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 144 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2012 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (09. 02. 2012 ). Seminár "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu" – 1 deň (08. 11. 2012).
 • 2011 – Seminár "Poistné zmluvy v praxi" – 1 prac. deň (poslucháč). ; 2012 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (09. 02. 2012 ). Seminár "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu" – 1 deň (08. 11. 2012).; 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2011 – Seminár "Poistné zmluvy v praxi" – 1 prac. deň (poslucháč).

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie spôsobilosti na právne… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie úkonu za osobu… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a pov. k mal. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. do výhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy rod. práv Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a pov. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a pov. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.