JUDr. Eva Fulcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 152 pojednávaní a 143 rozhodnutí.
 2. Neaktívna predseda na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 3 pojednávania a 305 rozhodnutí.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 61 pojednávaní a 92 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 586 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 18 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 582 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Od 25.9.2013 dočasne pridelená na výkon funkcie predsedníčky OS BA I.
 • 2012 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.
 • 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 6.3.2012 – Efektívne využitie počítača 18.–19.3.2012 – Aplikácia práva EÚ
 • 2011 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2012 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2013 – Od 25.9.2013 dočasne pridelená na výkon funkcie predsedníčky OS BA I.
 • 2011 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – Exekučné právo – 2 dní Slobodný prístup k informáciam – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ; 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 6.3.2012 – Efektívne využitie počítača 18.–19.3.2012 – Aplikácia práva EÚ
 • 2011 – Exekučné právo – 2 dní Slobodný prístup k informáciam – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2018/300/012870/02531 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["Y", "V"]
  Odporca – ["X", "F"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:20099/2018 zo dňa 12.1.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["T", "X"]
  Odporca – ["D", "N"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:102437765/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["E", "L"]
  Odporca – ["C", "R"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RP/41/2017 zo dňa 20.12.2017 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["T", "Q"]
  Odporca – ["F", "S"]
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, KRPZ-BA-VO-2/2019-PK zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["Z", "N"]
  Odporca – ["U", "L"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:13831-9000/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["E", "M"]
  Odporca – ["O", "T"]
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101805624/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["J", "B"]
  Odporca – ["E", "L"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-KA1-48-007/2018-PK zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["F", "E"]
  Odporca – ["W", "V"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:246815/2018MH zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["U", "H"]
  Odporca – ["D", "K"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:4349/2014-420 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["C", "F"]
  Odporca – ["Y", "K"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1191347/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["M", "U"]
  Odporca – ["E", "L"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RP/20/2017 zo dňa 5.4.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["V", "N"]
  Odporca – ["L", "K"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RZŽ/18/2016 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["U", "B"]
  Odporca – ["M", "Z"]
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:II. ODS-40/17:2464/2016 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["S", "L"]
  Odporca – ["C", "K"]
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:101254497/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["P", "F"]
  Odporca – ["V", "P"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:LPO-8370/2018/Pop zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["D", "Z"]
  Odporca – ["U", "M"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2018-87015/KIZ… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["H", "Q"]
  Odporca – ["S", "P"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:Xo 20/2017-BPR zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["L", "F"]
  Odporca – ["Q", "G"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 176/16382/2014STA/Vas/K-25… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["T", "C"]
  Odporca – ["K", "X"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:2019/300/001120/00366 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["A", "V"]
  Odporca – ["Q", "N"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.