JUDr. Alica Gavalcová

 1. Active judge at the court Okresný súd Brezno, we register 1,221 hearings and 1,727 judgements.
  Note: .

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1528 days in the period and was assigned on average 63 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 369 – 388. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.1% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 97
 • Number of Affirmed Decisions – 68

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.5% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 310.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 126 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 39 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 31% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 103.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1085 days in the period and was assigned on average 53 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15.5 from 40 possible points and ranked on 601 – 622. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 8 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.7% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 66
 • Number of Affirmed Decisions – 44

An appeal against the judge's judgements is filed in 7% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 467 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 201 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 101 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 50.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 667 days and on average was assigned 193 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 36
 • Number of confirmed judgements – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 455 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 268 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 29,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.03.2013 –seminár (1 deň) "Určovacie žaloby"; 21.03.2013–22.03.2013 – seminár (2 dni) "Kúpna zmluva a Zmluva o dielo v obchoných záväzkových vzťahoch"
 • 2012 – seminár (2 dni) – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora" seminár (1 deň) – "Efektívne využitie počítača, internetu a práv. vyhľad."; 2013 – 14.03.2013 –seminár (1 deň) "Určovacie žaloby"; 21.03.2013–22.03.2013 – seminár (2 dni) "Kúpna zmluva a Zmluva o dielo v obchoných záväzkových vzťahoch"
 • 2012 – seminár (2 dni) – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora" seminár (1 deň) – "Efektívne využitie počítača, internetu a práv. vyhľad."

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 12 783,92 Eur s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 12 783,92 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 4 398,- Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti uznesení… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1 254,35 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 2 465,77 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 21 077,74 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1 254,35 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 237,60 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 4 398,- Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.