JUDr. Patrícia Lučanská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Mestský súd Košice, evidujeme 510 pojednávaní a 763 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 7 852 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 300,63 EUR s prísl. a 114,-… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 4 566,21… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13 483,9 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36 050,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody za stratu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 4 566,21… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 66,20 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 300,63 EUR s prísl. a 114,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36 050,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.