Mgr. Miroslava Vaňová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 797 pojednávaní a 1 138 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie dohľadu nad výchovou… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie povinnosti prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie povinnosti prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie mena Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, na obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.