Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

Na súde pracuje 11 sudcov.

Pre súd evidujeme 13 999 pojednávaní a 33 636 rozhodnutí.

Celkovo 12. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 533€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,6 mesiaca

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421488863180
Fax:
+421486111803

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná
Tel. číslo:
+42148/8 860 222, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0488 863 200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/8 863 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Cvengová a podpredseda je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 393

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

268

1 428

JUDr. Eva Cvengová

predseda

901

1 251

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 471

2 214

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 304

2 492

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 140

1 428

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 093

2 093

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

1 814

2 565

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 031

2 110

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

854

1 195

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

332

564

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 393

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

268

1 428

JUDr. Eva Cvengová

predseda

901

1 251

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 471

2 214

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 304

2 492

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 140

1 428

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lukáš Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 575

Jarmila Hvastová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 093

2 093

JUDr. Matej Jakubčo

pravdepodobne VSÚ

0

2 222

Mgr. Milena Juhaniaková

pravdepodobne VSÚ

0

136

Mgr. Ján Kanás

pravdepodobne VSÚ

0

189

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

1 814

2 565

JUDr. Stanislava Kolesárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 089

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 031

2 110

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

854

1 195

Mgr. Lucia Piliarová

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Viera Račeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

neznáma pracovníčka

0

720

Mgr. Patrícia Styková

pravdepodobne VSÚ

1

1 085

JUDr. Mário Šulej

sudca

776

1 170

Daniela Ťažká

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

332

564

Mgr. Peter Zelenčík

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

783

1 076

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 a iné Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – Jozef Zábojník
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena liečby Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 201 ods. 1, ods. 2 písm. b)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – PhDr. JUDr. Silvio Boleček, PhD.
  Obžalovaný – Jaroslav Fízer
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 9 390,27 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13 941,45 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodič.práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť zmúv podľa CSP, o ochranu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 219 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – Ľubomír Neubauer
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .