Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

Na súde pracuje 13 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 575 pojednávaní a 41 142 rozhodnutí.

Celkovo 12. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 533€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,6 mesiaca

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 024

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

890

3 220

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 286

1 877

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 736

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 957

3 043

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 759

3 685

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 465

2 805

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

predseda

2 433

2 998

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 567

2 520

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 265

1 850

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

771

1 092

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 024

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

890

3 220

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 286

1 877

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 736

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 957

3 043

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 759

3 685

JUDr. Lukáš Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 554

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

Jarmila Hvastová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 465

2 805

JUDr. Matej Jakubčo

pravdepodobne VSÚ

0

2 204

Mgr. Milena Juhaniaková

pravdepodobne VSÚ

0

136

Mgr. Ján Kanás

pravdepodobne VSÚ

0

184

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

predseda

2 433

2 998

JUDr. Stanislava Kolesárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 062

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 567

2 520

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 265

1 850

Mgr. Lucia Piliarová

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Viera Račeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

neznáma pracovníčka

0

689

Mgr. Patrícia Styková

pravdepodobne VSÚ

1

1 062

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

771

1 092

Mgr. Peter Zelenčík

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

783

1 067

JUDr. Mário Šulej

sudca

776

1 051

Daniela Ťažká

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Pestúnska starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ochrannej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 206 694,26 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2.469,18 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, opakované uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .