Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

Na súde pracujú 4 sudcovia.

Pre súd evidujeme 19 888 pojednávaní a 43 356 rozhodnutí.

Celkovo 12. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 533€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,6 mesiaca

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:00
utorok: 8:00 - 14:00
streda: 8:00 - 14:00
štvrtok: 8:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 016

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 736

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 016

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

1 013

3 384

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 440

2 167

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 736

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tibor Gál

podpredseda

2 106

3 376

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 903

3 872

JUDr. Lukáš Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 554

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Peter Hunák

sudca

78

180

Jarmila Hvastová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 566

3 088

JUDr. Matej Jakubčo

pravdepodobne VSÚ

0

2 207

Mgr. Milena Juhaniaková

pravdepodobne VSÚ

0

136

Mgr. Ján Kanás

pravdepodobne VSÚ

0

184

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

predseda

2 571

3 102

JUDr. Stanislava Kolesárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 062

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 716

2 659

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 396

2 154

Mgr. Lucia Piliarová

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Viera Račeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

neznáma pracovníčka

0

689

Mgr. Patrícia Styková

pravdepodobne VSÚ

1

1 062

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

889

1 234

Mgr. Peter Zelenčík

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

783

1 067

JUDr. Mário Šulej

sudca

776

1 055

Daniela Ťažká

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie + úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na malol. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie maloletej do… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu styku s malol. dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie povinnosti prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .