Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

Na súde pracuje 13 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 631 pojednávaní a 35 690 rozhodnutí.

Celkovo 12. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 533€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,6 mesiaca

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Cvengová a podpredseda je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 037

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

387

2 234

JUDr. Eva Cvengová

predseda

970

1 298

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 574

2 251

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 432

2 908

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 203

1 501

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 175

2 081

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

2 006

2 526

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 185

2 071

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

941

1 211

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

416

636

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 037

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

387

2 234

JUDr. Eva Cvengová

predseda

970

1 298

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 574

2 251

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 432

2 908

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 203

1 501

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lukáš Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 522

Jarmila Hvastová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 175

2 081

JUDr. Matej Jakubčo

pravdepodobne VSÚ

0

2 121

Mgr. Milena Juhaniaková

pravdepodobne VSÚ

0

125

Mgr. Ján Kanás

pravdepodobne VSÚ

0

186

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

2 006

2 526

JUDr. Stanislava Kolesárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 011

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 185

2 071

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

941

1 211

Mgr. Lucia Piliarová

pravdepodobne VSÚ

0

27

JUDr. Viera Račeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

neznáma pracovníčka

0

666

Mgr. Patrícia Styková

pravdepodobne VSÚ

1

1 041

JUDr. Mário Šulej

sudca

776

1 011

Daniela Ťažká

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

416

636

Mgr. Peter Zelenčík

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

783

1 030

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie veci + predbežné… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods.1 a iné Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – ["L", "X"]
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods.1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – ["E", "U"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na malol. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 32 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 105 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – ["R", "W"]
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .