JUDr. Lýdia Nemešová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 539 pojednávaní a 274 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie zániku pohľadávky a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 50.000,- EUR s prísl. + PO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 618,11… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 298,96 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastnickeho práva +… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a úhrada… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.360,11 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 539,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 780,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 489,74 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10.570,40 EUR s prísl. tit.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť kúpnych zmluv Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zodpovednosť za škodu+ PO Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 142,67 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.