JUDr. Lýdia Nemešová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 702 pojednávaní a 478 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie vecí z daňovej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.401,43 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada za užívanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 44.157,69 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 100,- EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zodpovednosť za škodu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie služobného bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, (S) 9.931,40 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 334,82 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, (S) neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.