JUDr. Matej Okály

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 997 pojednávaní a 870 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie ústavnejs… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozšírenie styku s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že odstúpenie od… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO - zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, opakované výchovné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, výsluch Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie NO - nariadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na pestúnsku… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zverenie do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie NO - zverenie do… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.