JUDr. Matej Okály

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 751 pojednávaní a 517 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vzerenie mal. do… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na navratenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie spôsobilosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie kolízneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu vo výchove Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie majetkového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu úpravy styku s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.