JUDr. Matej Okály

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 873 pojednávaní a 1 638 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu vo výchove Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalovaný je… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 416.327,98 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie NO a návrh na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5149,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a poivnností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 287,23 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalovaný je… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.