JUDr. Zuzana Sinčáková

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice okolie, we register 788 hearings and 389 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Odstránenie neoprávnenej stavby Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o rozdelenie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že vec patrí do… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapretie otcovstva Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie podielového… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,90 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Nahradenie prejavu vôle Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Manželské výživné Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 53 819,36 €… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 4 812,50 EUR s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.