JUDr. Zuzana Sinčáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 845 pojednávaní a 440 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 4 141,23 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.825,13 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie výživného na manželku Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.084,90 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Odstránenie neoprávnenej stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu vecnej škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.