JUDr. Dušan Miškovčík

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 965 pojednávaní a 866 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, skrátenie dane a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – Y. H.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, lúpeže podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – P. S.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, vydierania § 189… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – I. R.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, týrania blízkej a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – A. B.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, ned.výroby omam.a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – K. W.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, týrania blízkej osoby… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – L. D.
 9. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie splnenia podmienok… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Povolenie uzavrieť manželstvo… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na konanie o vyhlásenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, krádeže podľa § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – T. H.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.