Okresný súd Kežmarok Ul. Trhovište 16, 060 01 Kežmarok

Na súde pracujú 3 sudcovia.

Pre súd evidujeme 33 474 pojednávaní a 42 304 rozhodnutí.

Celkovo 25. najmenej pokutovaný súd z 49 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 22 388€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,3 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 21 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 17 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,5 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,2 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Kežmarok
Ul. Trhovište 16
060 01 Kežmarok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Tomáš Dulina

sudca

174

148

JUDr. Andrej Kubinský

sudca

4 725

5 391

JUDr. Štefan Ťažký

sudca

2 200

3 327

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Lubica Angelovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lucia Bašistová

sudkyňa

4 877

2 514

JUDr. Lucia Baštová

sudkyňa

754

1 544

JUDr. Erika Borovská

predseda

2 039

1 659

JUDr. Richard Bureš

sudca

1 195

473

JUDr. Tomáš Dulina

sudca

174

148

Mgr. Svetlana Filipová

sudkyňa

388

157

JUDr. Juraj Fujerik

sudca

2 450

1 949

Mgr. Monika Heldáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Monika Heldáková

sudkyňa

0

7

Slávka Hrbčeková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Hvizdoš

sudca

403

128

JUDr. Iveta Jenčová

sudkyňa

2 951

4 209

JUDr. Roman Kaprál

pravdepodobne VSÚ

0

554

JUDr. Andrej Kubinský

sudca

4 725

5 391

JUDr. Bohuslav Majerníček

sudca

3 784

1 722

JUDr. Daniel Marcián

neznámy pracovník

0

1 083

Mgr. Iveta Maňaková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Andrea Maňáková

pravdepodobne VSÚ

4

906

Dagmar Michaláková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Lívia Mikulášová

neznáma pracovníčka

0

837

JUDr. Dušan Miškovčík

sudca

1 794

1 642

JUDr. Lucia Rusiňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 755

JUDr. Zuzana Salajová

sudkyňa

1 410

1 700

Mgr. Tomáš Saraka

sudca

1 380

1 854

JUDr. Dávid Stašák

pravdepodobne VSÚ

0

817

Mgr. Iveta Tarhajová

pravdepodobne VSÚ

0

803

JUDr. Juraj Šteffel

sudca

2 946

5 469

JUDr. Štefan Ťažký

sudca

2 200

3 327

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariad. náhr. osob.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 853 100,21 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zníženie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žiadosť o zverenie mal. detí… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žiadosť o rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .