Okresný súd Kežmarok Ul. Trhovište 16, 060 01 Kežmarok

Na súde pracuje 11 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 029 pojednávaní a 32 249 rozhodnutí.

Celkovo 25. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 22 388€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,3 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 21 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 17 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,5 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,2 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Kežmarok
Ul. Trhovište 16
060 01 Kežmarok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Erika Borovská a podpredseda je JUDr. Juraj Šteffel.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lucia Bašistová

sudkyňa

3 633

1 642

JUDr. Lucia Baštová

sudkyňa

138

89

JUDr. Erika Borovská

predseda

1 672

1 338

JUDr. Juraj Fujerik

sudca

1 492

1 274

JUDr. Andrej Kubinský

sudca

4 507

4 691

JUDr. Dušan Miškovčík

sudca

373

223

Mgr. Tomáš Saraka

sudca

1 032

1 264

JUDr. Juraj Šteffel

podpredseda

2 009

3 806

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Lubica Angelovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lucia Bašistová

sudkyňa

3 633

1 642

JUDr. Lucia Baštová

sudkyňa

138

89

JUDr. Erika Borovská

predseda

1 672

1 338

JUDr. Richard Bureš

sudca

1 203

462

JUDr. Juraj Fujerik

sudca

1 492

1 274

Mgr. Monika Heldáková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Slávka Hrbčeková

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Iveta Jenčová

sudkyňa

2 950

3 931

JUDr. Roman Kaprál

pravdepodobne VSÚ

0

535

JUDr. Andrej Kubinský

sudca

4 507

4 691

JUDr. Bohuslav Majerníček

sudca

3 778

1 660

Mgr. Iveta Maňaková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Andrea Maňáková

pravdepodobne VSÚ

2

878

JUDr. Daniel Marcián

neznámy pracovník

0

1 048

Dagmar Michaláková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Lívia Mikulášová

neznáma pracovníčka

0

815

JUDr. Dušan Miškovčík

sudca

373

223

JUDr. Lucia Rusiňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 689

Mgr. Tomáš Saraka

sudca

1 032

1 264

JUDr. Dávid Stašák

pravdepodobne VSÚ

0

782

JUDr. Juraj Šteffel

podpredseda

2 009

3 806

Mgr. Iveta Tarhajová

pravdepodobne VSÚ

0

774

JUDr. Štefan Ťažký

sudca

2 201

3 198

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priebehu hranice a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, týrania blízkej a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
  Obžalovaný – ["U", "F"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 000,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodvedenie dane a poistného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Lucia Bašistová
  Obžalovaný – ["S", "W"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 17 036,44 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba na uloženie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že odporcovia nie sú… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .