JUDr. Antónia Svičinová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 738 pojednávaní a 726 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o schválenie dohody rodičov o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie rod.práv. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o osvojenie dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o priznanie rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.