JUDr. Rastislav Jakubovič

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 3 125 pojednávaní a 6 546 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 622 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 260 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 118
 • Počet potvrdených odvolaní – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 387 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 432 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 130 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba podľa ust. § 127 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 176,55 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 202,60 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Obžalovaný – O. S.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 5573,45 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 348/1h… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Obžalovaný – C. F.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin podľa § 289/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Obžalovaný – P. Q.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Obžalovaný – N. O.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Obžalovaný – L. D.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Obžalovaný – E. H.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, Žaloba o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 11592,98 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1254,81 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba podľa ust. § 127 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody vo výške 528,66… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.