Mgr. Karol Fiľ

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 271 pojednávaní a 83 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 15 490,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti nájomnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 850 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 107,99 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 6 500,- € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 1430,37 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 391,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 726,56 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 60.060 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť členskej schôdze… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 15 490,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 850 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.