JUDr. Alexandra Hanusová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 169 hearings and 197 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 047,26 € s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie zmenkového PR pre 9… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 380,69 € Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 974,24 € s prísl. Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 5.562,24 € Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 292.695,41 eur s… Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1493,30 € s prísl. Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody 142 770,00€ Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 13072,01 EUR s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie neoprávnenej… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR na zapl. 464,96 EUR s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 18 639,02 € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.086,89€ s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 5000,- € s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 5000,- € s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie poistného plnenia… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 000,00 € Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 436,09 eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.