JUDr. Zuzana Bálintová

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Zvolen, we register 1,151 hearings and 1,161 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 843 days in the period and was assigned on average 47 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 16.5 from 40 possible points and ranked on 576 – 590. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 56.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 130
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 701 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 526 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 143 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 27.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 113.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 568 days and on average was assigned 203 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 75
 • Number of confirmed judgements – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 426 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 386 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 253 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600 – 606. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 8 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 16. – 17. 2. 2012 – účasť na 5. pracovnom stretnutí sudcov vybavujúcich agendu P – výkon rozhodnutia, novela OSP, 25. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
 • 2011 – od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 – Inštitút vzdelávania – 1 deň; 2012 – 16. – 17. 2. 2012 – účasť na 5. pracovnom stretnutí sudcov vybavujúcich agendu P – výkon rozhodnutia, novela OSP, 25. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
 • 2011 – Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 – Inštitút vzdelávania – 1 deň

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie Judgement was issued on

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť kúpnej zmluvy a iné Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zníženie výživného Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie, úprava styku Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 1794,53 € s príslušenstvom Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 270,50 € s príslušenstvom Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 566,26 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.