JUDr. Andrea Hrneková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 435 pojednávaní a 1 591 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1453 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 9.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 630 – 633. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 201
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 122

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 795,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 623 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 397 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 63,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1037 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 689 – 691. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 152
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 86

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 747 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 446 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 252 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 627 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 69
 • Počet potvrdených odvolaní – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 661 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 592 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 406 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 135,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 682 – 687. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 1
 • 2012 – Seminár – 1
 • 2011 – seminár – 1; 2012 – Seminár – 1; 2013 – Seminár – 1
 • 2011 – seminár – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, -o určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1116990 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15.485,25 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 275,19,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie odporovateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že zadržaný tovar je… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie popretých pohľadávok… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 30.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 66 867,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 802,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 102.961,82 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 36 391,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 244.122,71 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 1.208,55 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 14 982,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 16.578,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 585,72 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.