JUDr. Milan Chalupka

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 334 pojednávaní a 625 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 20 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zapl. 732,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, antidiskriminačná žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody, nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. odplaty za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti a jej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 7.352,10 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.