Mgr. Vojtech Chmelan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 2 444 pojednávaní a 1 727 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1463 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 102 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 281
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 184

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 107,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 37 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 38,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1049 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 193
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 123

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 127 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 103 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 49 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 631 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 134 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 116
 • Počet potvrdených odvolaní – 75

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 114 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 83 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 46 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 305 ods. 1 písm. c)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – F. Z.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – B. D.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 222 ods. 2, 5 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – L. A.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – I. A.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – F. J.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – D. F.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2 ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 364 ods.1 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – G. B.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 212 ods. 2, písm. f)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – S. R.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – C. P.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – I. T.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1,2 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – V. W.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – H. D.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Vojtech Chmelan
  Obžalovaný – C. R.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.