JUDr. Martin Ivan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 1 577 pojednávaní a 1 501 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1352 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 103 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 154
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 124

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 133,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 33 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 949 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 107 – 118. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 109
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 89

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 154 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 110 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 39 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 35,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 560 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 93 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 27
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 188 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 73 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 34 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženiu nápadu.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – 3 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: Najnovšia judikatúra ESĽP – trestný úsek Vyhľadávanie , výklad a aplikácia práva EU; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – 3 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: Najnovšia judikatúra ESĽP – trestný úsek Vyhľadávanie , výklad a aplikácia práva EU
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu do 31.3.2011 ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženiu nápadu.
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu do 31.3.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – W. R.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 208 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – P. U.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 207 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – Y. T.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 208 ods. 1Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – A. H.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – E. H.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 310 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – O. H.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 212 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – M. U.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 155 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – K. R.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 201 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – A. C.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – H. F.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 172 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – K. W.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Tr. čin § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – A. Q.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – J. W.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 189 ods. 1.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – R. X.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 310 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – J. W.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – S. V.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – W. H.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 písm. d)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – I. C.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 326 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – R. U.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Martin Ivan
  Obžalovaný – K. H.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.